[X]
I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem videokurs.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


 2. Sklep videokurs.pl jest prowadzony przez firmę:

 3. Global Education Mastery Arkadiusz Włodarczyk
  32-700 Bochnia ul. Proszowska 92
  Nip: 868-191-80-44


 4. Adres do korespondencji:

  GEM Arkadiusz Włodarczyk
  32-700 Bochnia ul. Proszowska 92
  tel. : 606 192 567
  e-mail: videokurspl@gmail.com


 5. Zakup w sklepie internetowym videokurs.pl oznacza akceptację niniejszej umowy licencyjnej (regulaminu) oraz jej przestrzeganie. Jeżeli osoba, która dokonała zakupu, dalej zwana Klientem nie zgadza się z postanowieniami Licencji, firma GEM Arkadiusz Włodarczyk ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, firma GEM Arkadiusz Włodarczyk ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

 6. Właścicielem i producentem Video Kursów:
  • X(HTML) & CSS
  • PHP
  • MySql
  • MySQLi, Zaawansowane Aspekty MySQL
  • JavaScript
  • Smarty
  • jQuery
  • XML i DTD
  • AJAX
  • PDO
  • HTML 5
  • Pozycjonowania Stron
  • CSS 3
  • SASS
  • Compass
  • AutoIT
  • ACCESS 2010
  • Excel 2010
  • Excel 2013
  • Visio 2010
  • Selenium
  • Grunt.js
  • SASS
  • Compass
  • PowerPoint 2010
  • PowerPoint 2013
  • C# 4.0 .NET 4.0
  • C# Tworzenie Aplikacji w WPF i XAML
  • C++
  • C++ - Obsługa Plików
  • C++ - Algorytmy
  • Java
  • Java - Tworzenie Aplikacji
  • Java - Strumienie
  • Java - Aspekty Zaawansowane
  • Turbo Pascal
  • Joomla 2.5
  • Matematyka Logika i Zbiory
  • Matematyka Algebra cz. 1
  • Matematyka Algebra cz. 2

  jest firma GEM Arkadiusz Włodarczyk. Kopiowanie, sprzedawanie, ropowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest nielegalne i zabronione. Prawa własności i prawa własności intelektualnej do kursów pozostają w firmie GEM Arkadiusz Włodarczyk. Kursy są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw autorskich własności intelektualnej.

 7. Video kursy mogą być używane tylko na użytek własny. Nie mogą być stosowane do szkoleń grupowych, internetowych, komercyjnych. W takich przypadkach musi być pisemna zgoda firmy GEM Arkadiusz Włodarczyk.

 8. Zabroniona jest modyfikacja Video Kursów, a także wykorzystanie Video Kursów lub ich części. Niedozwolone jest również wykorzystanie Video Kursów do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody firmy GEM Arkadiusz Włodarczyk.

 9. GEM Arkadiusz Włodarczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Video Kursów, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Video Kursów.

 10. GEM Arkadiusz Włodarczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Video Kursów

 11. Klientowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Video Kursów osobom trzecim

 12. Przy zakupie online po stworzeniu Konta, dostęp do Konta może mieć tylko Klient. Przy wykryciu, korzystania z jednego konta przez wiele osób, firma GEM Arkadiusz Włodarczyk ma prawo do zablokowania dostępu do zakupionych Video Kursów / lekcji.

 13. Klient może korzystać z kursów tylko w zakresie takim jakim zostało to określone w niniejszej umowie.

 14. Gwarantujemy sprawne działanie skryptów dla użytkowników korzystających z przeglądarek Google Chrome, Firefox, Opera, IE8+ posiadających włączoną obsługę cookies oraz JavaScript. W innych wypadkach skrypty mogą działać nieprawidłowo, za co firma GEM Arkadiusz Włodarczyknie ponosi odpowiedzialności.

 15. Wszystkie produkty są wolne od wad

 16. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej

 17. II. Procedura składania i realizacji zamówień

 18. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie" przechodząc przez kolejne kroki.

 19. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 20. Na życzenie Klienta, można założyć konto użytkownika, dzięki któremu można uzyskać w przyszłości specjalne zniżki oraz obserwować swoje zamówienia. Przy wybraniu opcji przesyłki online, założenie konta jest obligatoryjne, w takim wypadku konto dodatkowo po zalogowaniu się umożliwia Klientowi oglądać lub ściągać zakupione pliki.

 21. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 22. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 23. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GEM Arkadiusz Włodarczyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 24. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane.

 25. GEM Arkadiusz Włodarczyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Jeśli dokonano zapłaty to pieniądzę zostaną oczywiście zwrócone.

 26. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym videokurs.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto. GEM Arkadiusz Włodarczyk nie jest VAT'owcem, produtkty nie zawierają VAT'u.

 27. Aby otrzymać rachunek należy zaznaczyć pole "Czy wystawić Rachunek Elektroniczny" i wypełnić poprawnie dane firmy wraz z NIP.

 28. Klient zgadza się na otrzymanie rachunku w wersji elektronicznej.

 29. III. Zwroty i reklamacje

 30. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3, pod warunkiem, że towar nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany.

 31. Płyty DVD oraz usługi dostępu online nie są ujęte w tej ustawie, aczkolwiek jesteśmy pewni jakości naszych kursów, z tego powodu dajemy Klientowi gwarancję na nasze wyroby, która pozwala zwrócić towar pomimo tego, że produkt to usługa dostępu online, czy też płyta DVD oraz pomimo użytkowania produktu do 7 dni od daty zakupu towaru.

 32. Każdy video kurs, który w ofercie ma niniejszy znak:  zezwala Klientowi na wystąpienie o zwrot kwoty zapłaconej za video kurs. Koszty wysyłki nie są zwracane. Produkty bez tego znaku nie są objęte naszą gwarancją.

 33. Aby wystąpić o zwrot należy wydrukować i wysłać na adres: GEM Arkadiusz Włodarczyk 32-700, Bochnia ul. Proszowska 92; następujący poprawnie wypełniony oraz podpisany formularz:

 34. O zamiarze zwrotu towaru należy również wcześniej poinformować Sklep drogą mailową: videokurspl@gmail.com

 35. GEM Arkadiusz Włodarczyk zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego samego Klienta, wielokrotne zwroty z podobnych adresów internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie). GEM Arkadiusz Włodarczyk może również odmówić zwrotu, gdy płyty DVD lub opakowanie są uszkodzone lub też gdy formularz jest niekompletny albo gdy przy wersji DVD nie ma dowodu zakupu (paragonu / faktury).

 36. GEM Arkadiusz Włodarczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia formularza w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, to zwrot pieniędzy zostanie dokonany na podane przez Klienta konto bankowe na kwotę zamówienia nie uwzględniając kosztów wysyłki. Kwota zostanie zwrócona do 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 37. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu przez GEM Arkadiusz Włodarczyk, Klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Video Kursów którego zwrot dotyczy.

 38. Wszelkie uwagi, propozycje, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy videokurspl@gmail.com lub na adres siedziby firmy. Przy składaniu reklamacji należy podać nr zamówienia.

 39. Reklamacje dotyczącą ewentualnych wad produktów można składać do 10 dni od otrzymania towaru zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie.

 40. GEM Arkadiusz Włodarczyk rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji firma GEM Arkadiusz Włodarczyk poinformuje Klienta za pomocą listu e-mail.


 41. IV. Dostawa produktów w wersji nieonline

 42. Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do piątku o około godz. 15-stej. Po wysłaniu, natychmiast powiadamiamy o tym i podajemy Nr Listu Przewozowego na podany przez Klienta e-mail. Opłaty za wysyłkę oraz opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Za koszty wysyłki Klient płaci tylko JEDEN raz. Kursy są wysyłane w solidnych kopertach bąbelkowych.

  Bezpłatna przesyłka

  Jeżeli Twoje zamówienie bez kosztów wysyłki przekroczy łączną wartość 75 zł to koszty przesyłki priorytetem poleconym na terenie Polski pokryje firma.

 43. V. Warunki dostawy produktów w wersji online

 44. Przy wybraniu opcji "Płatności DotPay" realizacja zamówienia odbywa się automatycznie. W większości wypadków dostęp do produktów po opłaceniu Klient otrzyma w przeciągu paru minut, sekund. Jednakże rezerwowany jest czas 48h na otrzymanie dostępu do kursu.

 45. Przy wybraniu opcji "Przelew bankowy (przedpłata)" realizacja zamówienia odbywa się po odnotowaniu wpłynięcia należności na konto bankowe firmy GEM Arkadiusz Włodarczyk: 44 2490 0005 0000 4500 6378 6301.

 46. Po dokonaniu realizacji zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem swojego Konta po zalogowaniu się dostęp do panelu administracyjnego, z którego Klient ma możliwość oglądania zakupionych lekcji / kursów.

 47. Po dokonaniu realizacji zamówienia jeżeli w opisie danego produktu została uwzględniona akceptująca informacja o ściąganiu plików na dysk, Klient otrzymuje możliwość ściągnięcia plików na dysk twardy na okres 7 dni od daty złożenia zamówienia i zrobienia dla tylko swojego użytku kopii zapasowej plików. Po 7 dniach Klient traci dostęp do możliwości pobrania plików na dysk twardy.

 48. Po dokonaniu realizacji zamówienia Klient ma możliwość oglądania kursów w wersji online na czas nieograniczony od daty złożenia zamówienia. Firma GEM Arkadiusz Włodarczyk nie bierze odpowiedzialności za awarię serwera na którym znajduje się strona videokurs.pl, ani zakupione pliki. Firma GEM Arkadiusz Włodarczyk nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do plików z rzeczy, których nie jest się w stanie przewidzieć takich jak np. powódź, pożar, trzesięnia ziemi, awaria systemu, zamknięcie firmy, wojna etc. Firma GEM Arkadiusz Włodarczyk rezerwuje sobie możliwość wyłączenia serwisu na maksymalnie 24h nie częściej niż raz na miesiąc w celu poprawienia błędów / aktualizacji serwisu.

 49. Klient zgadza się z faktem, że aby oglądać kursy trzeba posiadać stałe nieprzerywalne łącze o prędkości minimalnie 1 Mb/s.


 50. VI. Poliytka Prywatności

 51. Przykładamy dużą wagę do ochrony powierzanych nam danych i traktujemy je jako poufne. Firma GEM Arkadiusz Włodarczyk nie przekazuje ani nie udostępnia danych osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.


 52. Klient zgadza się, aby na podany przez Klienta E-mail podczas zamówienia, można było wysyłać informacje dotyczące zamówienia.

 53. Rejestrując się w systemie newsletter zaznaczając opcję "Zapisz mnie do Newslettera zgodnie z zasadami prywatnosci" wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych (e-mail, IP oraz czas rejestracji) zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926) przez firmę GEM Arkadiusz Włodarczyk z siedzibą w Bochni przy ul. Proszowskiej 92. Dane zostaną użyte w celu poinformowania Państwa o nowościach związanych z Video Kursami w postaci wiadomości wysyłanych na podany przez Państwa adres email. W każdym momencie możecie Państwo wypisać się z Newslettera wysyłając do nas wiadomość o treści: "Proszę wypisać mnie z Newslettera" na adres: videokurspl@gmail.com z podanego w formularzu podczas rejestracji e-maila. W momencie rezygnacji z subskrypcji dane o Państwa adresie email są trwale usuwane w ciągu najbliższych 48 roboczych godzin.


 54. Rejestrując się zaznaczając opcję "Stwórz konto na podane przeze mnie dane" wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych w formularzu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926) przez firmę GEM Arkadiusz Włodarczyk z siedzibą w Bochni przy ul. Proszowskiej 92. Podany E-mail może zostać użyty w celu poinformowania o u udzieleniu rabatów na nasze produkty oraz skontaktowania się w celach związanych z zamówieniem.


 55. V. Zmiany Regulaminu

 56. Firma GEM Arkadiusz Włodarczyk zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej licencji / regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po 30 dniach od ich opublikowania w sklepie videokurs.pl.